TopLista: Najlepsze Horrory w Sieci HORROR-PLANET: Najbardziej znani filmowi mordercy

Monday, 6 April 2015

Najbardziej znani filmowi mordercy


Jason Voorhees


Jest to główny antybohater horrorów z serii Piątek, trzynastego"Jason" jest połączeniem dwóch imion synów scenarzysty pierwszego filmu Victora Millera – Josha i Iana; nazwisko "Voorhees" pochodzi od nazwiska szkolnej koleżanki Millera – "Van Voorhees". Jason wystąpił w dwunastu filmach pełnometrażowych. Jego głównym atrybutem jest maska hokejowa, maczeta i nieśmiertelność. Zabija głównie tych którzy przybędą nad Crystal Lake, gdzie w 1975r. utonął przez nieuwagę swoich opiekunów.

Jest to człowiek niesamowicie spokojny w podeszłym wieku . Kiedy dowiedział się, że stwierdzono u niego raka, postanowił zaplanować swoje nieudane samobójstwo. Z powodu zbliżającej się śmierci, zaczął zastanawiać się nad sensem życia.  Zaczyna obserwować i badać ludzi ile są w stanie poświęcić by przeżyć, i żyć lepiej.  Jigsaw (układanka) w sposób bardzo przemyślany zabijał swoje ofiary, tworząc różnego rodzaju machiny oraz wynalazki, tak by cierpieli jak najdłużej. Michael Myers


Michael Myers urodził się w 1957 roku, w Haddonfield, gdzie prowadził zwyczajne i spokojne życie w lekko patologicznej rodzinie. Nikt nie wiedział jednak o jego chorobie psychicznej. W wieku sześciu lat, w święto halloween, Myers urządził w swoim domu krwawą rzeźnię zabijając ojca, siostrę i jej chłopaka. Jako nieletni z poważnymi problemami psychicznymi trafił do szpitala psychiatrycznego W zakładzie psychiatrycznym, udaje mu się zabić jedną z pielęgniarek . Jego matka, która nie mogła znieść opinii że jest matką szalonego małoletniego sadysty i mordercy postanawia się zabić . Przez kolejne lata w zakładzie jest traktowany raczej jak mebel niż groźny morderca. W końcu po wielu latach Myers ucieka, żeby w Halloween powrócić w swoje rodzinne strony i dokończyć to co zaczął kilkanaście lat wcześniej.  Od tej pory w białej, gładkiej masce i z nożem w ręku mordował ludzi. 

Freddy Kruger Psychopatyczny morderca dzieci. Freddy Krueger jest owocem gwałtu w szpitalu psychiatrycznym w SpringwoodPewnego dnia  zakonnica została niechcący zamknięta z bardzo niebezpiecznymi osobnikami. Zakonnica została wielokrotnie zgwałcona, zanim pracownicy szpitala zorientowali się, gdzie ona jest.Jako zakonnica nie usunęła ciąży i na świat przyszedł Freddy. Chłopiec trafił do sierocińca, skąd przygarnął go pewien alfons, mając nadzieję, że zrobi z Freddy’ego jakiś użytek. Freddy nie spełniał jednak oczekiwań, dlatego często był bity. Pewnego dnia wynajął podpalacza by spalił dom w jakim mieszkał pod jego nieobecność. W pożarze ginie jego ojciec. Kiedy stał się mężczyzną ożenił się, miał córkę, mieszkał przy spokojnej ulicy Wiązów. Jednak w miasteczku Springwood zaczęły znikać dzieci. Zostaje uwolniony, z braku dowodów, przez sąd. Z powodu szaleńczego gniewu zdesperowanych mieszkańców miasteczka, zostaje spalony żywcem w kotłowni, w której się ukrywał. Jednak Freddy przed śmiercią zawarł pakt z siłami zła, które obdarzyły go nieśmiertelnością. Po latach powraca jako najgorszy demon - zakrada się do snów nastoletnich pociech swych zabójców i powoli je zabija. Jego narzędzie zbrodni  to rękawica z ostrzami zamiast palców. 


Laleczka Chucky 
Opowiada ona o sadystycznym mordercy Charlesie Lee Rayu, który, gdy ginie, wstępuje w laleczkę, i za jej pomocą morduje w sposób wyszukany i brutalny, mszcząc się za swój los. Dodatkowo pragnie przejąć duszę chłopca, który jest jego "właścicielem", aby nie zostać na wieki w ciele lalki. Czarny humor, główny bohater, dobre pomysły i brutalność sprawiły, że obraz, mimo kilkunastu lat, wciąż nie stracił swojej popularności. Według plotek w 2012 roku Chucky ma wrócić na ekrany kin!


Leprechaun 

Niby mały, niby niepozorny, ale swoją żądzę zabijania ma. Złośliwy karzeł za garniec złota każe sobie słono zapłacić. Ale też przy okazji zrobi z początkującej aktorki Jennifer Aniston wielką gwiazdę. Bardzo polecam  

Leatherface

Jest jednym z najokrutniejszych morderców z tej listy. Leatherface pochodził z teksańskiej prowincji, a swoje ofiary zabija głównie za pomocą piły mechanicznej. Swój przydomek zawdzięcza skórzanej masce noszonej na twarzy, powstałej ze skóry swoich ofiar.Thomas Hewitt urodził się 7 sierpnia 1939 roku, w Travis County w centralnym Teksasie. Jego matka pracowała w rzeźni (w ciążę zaszła z powodu gwałtu). To tam go urodziła, a następnie zmarła.  W wieku 16 lat zaczął pracować w rzeźni, w której zmarła jego matka. Po pewnym czasie prowincja, w której mieszkali Hewittowie powoli pustoszała z powodu braku pracy. Z tego powodu cała rodzina zaczęła zabijać i jeść mięso przyjezdnych. Do roku 1973 Hewittowie zamordowali ponad 30 osób. 


Hannibal Lecter


Hannibal urodził się na Litwie, w roku 1933 jako syn hrabiego Lectera i jego żony Simonetty pochodzącej z rodu Sforzów. Miał siostrę o imieniu Misza. W czasie II wojny światowej podczas operacji Barbarossa ośmioletni Hannibal, jego rodzina oraz służba zostali zmuszeni do opuszczenia zamku, w którym mieszkali, by przenieść się do małego, ukrytego w okolicznych lasach domu. Żyli tak do 1944 kiedy to w czasie napaści litewskich kolaborantów jego rodzice zostali zamordowani. Niedługo potem, na skutek strasznego głodu i ciężkiej zimy, Misza została zamordowana i zjedzona przez swoich oprawców, którzy nakarmili nią także Hannibala nie mówiąc mu o tym. Następnie Hannibal zostaje porzucony. Po wojnie trafił do sierocińca, z którego ucieka do swojego wuja Roberta Lectera. Trafił do Francji, w której zdobył wykształcenie, wykazał swój talent do rysowania i anatomii.
Hannibal był dzieckiem skrytym lecz niezwykle inteligentnym. W wieku 6 lat biegle posługiwał się matematycznymi wzorami, np. korzystał z twierdzenia Talesa. Gardził ludźmi, którzy wykorzystywali siłę fizyczną wobec słabszych od siebie, wielokrotnie wdawał się w bójki z oprawcami młodszych dzieci.
W wieku trzynastu lat Hannibal dokonał pierwszego zabójstwa. Zamordował rzeźnika łowiącego ryby, ponieważ ten obraził jego opiekunkę. Do zabójstwa użył japońskiej katany.
Gdy miał osiemnaście lat, korzystając ze swego członkostwa we Francuskiej Partii Komunistycznej, dostał się na Litwę, gdzie wpadł na trop swoich oprawców z młodych lat, dając sobie szansę na zemstę za los swojej siostry. Po długich poszukiwaniach Hannibal zamordował ich. Jeden z oprawców wyjawia mu przed śmiercią straszną tajemnicę dotyczącą zjedzenia przez niego własnej siostry, co całkiem pozbawiło go człowieczeństwa. Potem zaś dostał się do USA, dokładnie – do Baltimore.


Tall Man     Tall Man to postać fikcyjna i najważniejsza postać, bez której nie było by serii PhantasmJebediah Morningside prowadził swój zakład pogrzebowy . Kiedy to pogrzebał wiele ciał, zaczął się zastanawiać i myśleć o związku pomiędzy naszym światem a światem umarłych. Jebadiah zbudował maszynę, która umożliwiła mu podróżowanie w czasie i przestrzeni. Po przejściu przez portal , wrócił jako inna postać zwana The Tall Man. Tall Man to wysoki mężczyzna o białych włosach. Ma również zwyczaj podnoszenia jednej brwi, ten wyraz twarzy stały się ikoną tej serii. Zawsze ubrany jest w czarny garnitur. Jego główny atut to nadludzkie moce. 


Damien Thorn 
      Damien uro­dził się w Rzy­mie. Miało to miej­sce 6 czerwca o godzi­nie 6, co już samo w sobie jest nad­zwy­czaj niesamowite. Na doda­tek dziecko ma na ciele zna­mię w postaci trzech szó­stek. W tym samym cza­sie zmarł pod­czas porodu syn Roberta Thorna, ame­ry­kań­skiego przed­się­biorcy i amba­sa­dora we Wło­szech. Bojąc się o stan psy­chiczny swo­jej żony, Robert Thorn — za namową kato­lic­kiego księ­dza — posta­no­wił usy­no­wić dziecko, któ­rego matka nie prze­żyła porodu. Tak oto Damien przy­jął nazwi­sko Thorna i stał się człon­kiem jed­nego z naj­bar­dziej wpły­wo­wych rodów Ameryki.  Kiedy Robert Thorn odkrył szo­ku­jącą prawdę, iż cho­wał pod swym dachem Anty­chry­sta postanowił działać i zabić Damiena,  jed­nak było już za późno i chło­piec wyszedł zwy­cię­sko z tej konfrontacji.  Jest to syn Sza­tana, który zwie­dzie ludzi swoją fał­szywą, złudną mocą a następ­nie obróci się prze­ciw światu.Norman Bates
Sympatyczny niepozorny mężczyzna, który mieszka z chorobliwie zazdrosną matką. W rzeczywistości psychopata przebierający się za swoją nieżyjącą matkę. Perkins wcielił się w postać Normana Batesa w swojej karierze jeszcze trzykrotnie – w trzech kolejnie zrealizowanych na przestrzeni lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych sequelach, był też reżyserem trzeciej odsłony serii – Psychozy III. Filmy Cieszyły się niesamowitą oglądalnością... a słowo chory psychicznie nabrało nowego znaczenia. 


Krzyk 


Ta maska kamuflowała tożsamość nie jednego mordercy w całej serii. Reżyser tworząc tą mroczną postać inspirował się obrazem Edwarda Muncha. W serii "Krzyk" zobaczymy zakręconą grę, w której nigdy tak do końca nie wiemy, kim jest psychopatyczny morderca. Ta seria stworzyła zu­peł­nie nowe re­gu­ły gry. Sym­bo­lem re­wo­lu­cji tego rodzaju filmów stała się wła­śnie czar­no-bia­ła maska. 

No comments :

Post a Comment